Guangzhou Hotel

 

Reservation

Change dates
Please set Check-in and Check-out first.
Guangzhou Hotel Guangzhou
Tel: +86-20-83338168
Add.: 2 Qiyi Road (Qiyi Lu)(2)